Dette emnet er nedlagt

NOR4375 – Forfatterskapsstudium - Selma Lagerlöf og Göran Tunström - fortellerkunstens fornyere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I 1909 ble Selma Lagerlöf den første kvinnelige nobelprisvinneren i skjønnlitteratur. Hun tilhører en av verdenslitteraturens fremste fortellere og fornyer innen ordkunsten. Med røtter i en muntlig fortellertradisjon var hun en moderne, bevisst kunstner, en utfordrer som vekket sterke følelser. Tekstene hennes har vært en sterk inspirasjonskilde for andre forfatterskap i ulike deler av verden.
I emnet inngår det eksempler på dette fra Göran Tunströms forfatterskap. Tunströms litterære univers plasserer seg i ett lignende rom som Lagerlöfs og forfatterskapet viser felles tematiske berøringspunkt.

Emnet fokuserer hovedsaklig på Lagerlöfs roman- og novellekunst, men også på Tunströms. Lagerlöfs brevkunst og memoarer analyseres. Hundre års Lagerlöfsresepsjon gir innblikk i skandinavisk presse- og bokhistorie. Begge forfatternes innflytelse over skandinavisk filmkunst vektlegges. Tekstene leses i svensk originalversjon. Deltakerne på emnet tilbys en ekskursjon til Lagerlöfs og Tunströms Värmland, dersom det bevilges midler til dette.

Hva lærer du?

Emnet gir fordypning i to sentrale forfatterskap og grunnleggende kjennskap til periodene forfatterne virket i. Den tekstanalytiske kompetansen og refleksjonsevnen oppøves.
Studentene lærer å reflektere over prinsipielle spørsmål knyttet til arbeidet med tekstene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på masterprogram

Undervisning

Det gis minium 28 timers undervisning. Seminarundervisning med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Masterstudentene skal lese en valgfri tekst av Selma Lagerlöf eller Göran Tunström og holde en muntlig presentasjon basert på denne. Presentesjonen må være godkjent av faglæreren før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Skandinavisk