Dette emnet er nedlagt

NOR4391 – Spesialemne til masteroppgaven i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal bestå av faglitteratur som bygger opp under temaet for masteroppgaven. Pensumomfang: ca 400-600 sider, avhengig av vanskegrad.

Emnet utgår fra og med vårsemesteret 2005 og erstattes av emnene NOR4392 Prosjektseminar (5 sp) og NOR4393 Avhandlingsseminar (5 sp).

Hva lærer du?

Spesialemnet gir dypere teoretisk eller litteraturhistorisk innsikt i den delen av faget som masteroppgaven er hentet fra.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Øvrige emner i masterstudiet må være avlagt og bestått før studenten melder seg til eksamen i spesialemnet og masteroppgaven.

Undervisning

Det gis individuell veiledning i forbindelse med veiledningen i masteroppgaven.

Eksamen

Eksamen avlegges i siste semester, samtidig med at masteroppgaven blir levert. Muntlig eksamen. Eksamenskommisjonen består av to sensorer, de samme som har sensurert masteroppgaven. Bokstavkarakterer benyttes.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Eksamen

Vår og høst