Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi innsikt i situasjonen i Nord-Irland etter 1968. Den historiske bakgrunnen for konflikten vil vurderes, men fokuset vil være på de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle forhold i provinsen i tiårene etter at "the Troubles" startet. De siste tiårenes forsøk på å finne en politisk løsning på konflikten vil bli tillagt spesiell vekt.

Hva lærer du?

Kurset gir en oversikt over nyere nordirsk historie og kultur, med spesielt fokus på den nordirske konflikten og forsøkene på å løse denne.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Kan tas som første kurs, men den kan være en fordel å ha tatt kurset ENG1505 – British Civilisation

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret og består av en dobbelttime i seminarform, tils. 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.

Obligatorisk aktivitet er et essay (5 standardsider, 11.500 tegn). Tilbakemelding gis på utkast, og endelig essay leveres innen fastsatt frist.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen er en skoleeksamen på 4 timer.

Vurderingen baseres på skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG1511/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Undervises første gang våren 2005

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Engelsk