ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt over et emne som velges i samråd med faglærer (veileder).

I tillegg til teoretiske drøftinger og systematiske undersøkelser av oversettelser og/eller oversettelsesfragmenter skal oppgaven inneholde en oversettelse av en viss lengde (5–15 sider a ca 2300 tegn, avhengig av vanskelighetsgrad).

Oppgaven skal skrives på norsk eller på fremmedspråket, og ha et omfang på 70–100 sider (a 2300 tegn)

Se også informasjon om masterstudiet ved HF.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal utvikle evnen til å gjøre oversettelsesfaglige vurderinger, styrke forståelsen av kritisk og analytisk forskningsmetode, og gi dypere innsikt i kontrastive og oversettelsesteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Individuell veiledning.

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret, og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Det blir obligatorisk muntlig eksamen for alle som melder seg til masteroppgaven for første gang fra og med våren 2016.Muntlig eksamen gjennomføres av samme kommisjon som sensurerer masteroppgaven. Eksamen varer i circa 30 min. Eksamen er kun justerende, du får én samlet karakter.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Sensurveiledning for sensorene (med informasjon om hva som vektlegges for karaktersettingen på en masteroppgave).

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk