Dette emnet er nedlagt

ENG4503 – British Censorship: Institutions, Cases and Issues of Identity, c. 1880-1930

Kort om emnet

Emnet omhandler sensurens rolle i forhold til britisk litteratur og drama. Vi vil gjøre oss kjent med lovgivning, litterær kritikk og andre diskurser som kan relateres til reguleringen av litteraturens område. Vi vil undersøke primærtekstene med blikk både for de tekstinterne og teksteksterne som ga dem problemer i forhold til sensuren. Hovedfokuset vil være på perioden 1880-1930, men vi vil også diskutere litteraturens vilkår tidligere i Viktoria-tida og dessuten bevege oss helt fram til 1960-tallet i våre diskusjoner om Lawrence og om teatersensuren.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til sensurens betydning for produksjonen og resepsjonen av litterære verk. Å utvikle en bevissthet om bokas særegenheter som medium. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster og deres kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har en deltagerantall på minimum 3 og maksimum 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en 14 dagers undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en kortere, skriftlig seminaroppgave (5-7,000 ord), som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk