Dette emnet er nedlagt

ENG4505 – Jane Austen and her Times

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omfatter både kulturkunnskap og litteratur, og tar for seg forholdet mellom Jane Austens forfatterskap og aspekter av britisk kultur og samfunnsliv i perioden. Disse aspektene reflekteres i varierende grad i de ikke-skjønnlitterære tekstene som inngår i kurset. Sentrale temaer er (1) sosiale endringer (årsaker og virkninger); (2) middelklassekvinnens stilling og muligheter for utdannelse og lønnet arbeide; (3) kirken og dens menn.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg god forståelse av forskjellige teksttyper. Ett mål vil være erkjennelse av hvordan romaner, brev, dagbøker, essays og journalistisk stoff belyser hverandre; et annet mål er forståelse av hvordan, og i hvilken grad, skjønnlitteratur kan brukes som kildemateriale i et periode- eller samfunnsstudium.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Miniumum tre og maksimum ti studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studier, studieretning Frankrike (med min. 40 studiepoeng i fransk) eller tilsvarende kunnskaper, eventuelt en BA-grad innenfor et annet program som godkjenner emnet som et masteremne. Dispensasjon for krav om 40 studiepoeng i fransk kan gis etter søknad.

Anbefalte forkunnskaper

ENG2304 – The Romantic Period

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en 14 dagers undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningen.

Eksamen

Studentene skal levere 2 obligatoriske essays à 5-7 sider (12.000-17.000 tegn) som vil inngå i evalueringen og telle 50 % av endelig karakter. Avsluttende prøve vil bestå i en 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Nivå

Master

Undervisning

Høsten 2003. Deretter vil emnet bli annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høsten 2003. Deretter vil emnet bli annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk