ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer innen disiplinene engelsk språk, litteratur eller kulturkunnskap. Oppgaven skrives på engelsk, og har et omfang på 80–100 normalsider (en normalside er på 2300 tegn uten mellomrom).

Merk at du følger ILOS' sine rutiner for skriving og levering av masteroppgave (se under "eksamen").

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du oppøvd evnen til kritisk og analytisk tenkning, fått innsikt i teori og forskningsmetoder, og skaffet deg en forskningsbasert fordypning som skal dyktiggjøre deg for arbeid i skolen. Arbeidet med oppgaven gir deg også dypere innsikt i engelsk språk og større sikkerhet i bruk av språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterspesialisering i engelsk på Lektor- og adjunktprogrammet.

Studentene søker masterspesialisering i faget.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Metodekurset og 4000-emnene bør velges slik at de støtter opp under masteroppgaven, som normalt bør springe ut av ett av 4000-emnene.

Undervisning

Individuell veiledning. Du vil bli tildelt veileder basert på prosjektbeskrivelsen du leverer i tilknytning til metode og teori-emnet.

Veiledningsavtalen fylles ut og leveres til studiekonsulenten.

Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

For normal studieprogresjon er fristen for innlevering av masteroppgaven 15. mai.

ILOS har samlet all praktisk informasjon om skriving og levering av masteroppgaven her.

Se også sensurveiledning for masteroppgaver ved ILOS (med informasjon om hva som vektlegges i karakterfastsettingen).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterbeskrivelse for ENG4791.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til UV-fakultetet.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Veiledning vil bli tildelt etter at du har levert prosjektskisse tilknyttet metode og teori-emne.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk