Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Utlevering av oppgaven: 1. november

Innleveringsfrist: 17. november kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Den endelige mappen leveres som en samlet fil i Inspera innen kl. 11.00 på innleveringsdagen. Besvarelser som ikke leveres i riktig innleveringsmappe eller innen fristen, vil ikke bli antatt til sensur. Hvis du får problemer med å levere må du kontakte eksamenskonsulenten snarest mulig. Mappens ulike delbesvarelser skal samles og leveres i ett pdf-dokument. Hver delbesvarelse begynnes på ny side i dokumentet. Besvarelsen skal inneholde: 1) kandidatnummer (fire siffer, hentes fra StudentWeb). 2) fullt navn 3) emnekode og emnenavn 4) semester og år 5) oppgavens tittel. Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannen linjeavstand. Husk at alle sider skal nummereres.

Det føres ikke obligatorisk oppmøte høsten 20, men vi anbefaler sterkt at du møter til undervisning.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2020 02:18