Dette emnet er nedlagt

FRA2421 – Fransk litteratur: Honoré de Balzac

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et forfatterskap: Balzac, med vekt på tekstlesning og resepsjon.
Til informasjon: dette emnet hadde tidligere emnekoden FRA2384.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle forfatterskapet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis én dobbelttime undervisning per uke i hele semesteret med innlagte lese- og skrivepauser. Det skrives en semesteroppgave på ca. 7 sider. Tema for oppgaven bestemmes av faglærer etter samtale med studenten. Deretter skrives oppgaven under veiledning.

Eksamen

Karakter settes på bakgrunn av semesteroppgaven. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Fransk