Dette emnet er nedlagt

FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en presentasjon av de viktigste epokene i fransk lyrikk fra det 16. århundre frem til i dag og et utvalg fransk dramatisk diktning fra det 17. århundre frem til i dag.

Hva lærer du?

Studentene får en oversikt over de viktigste epokene i fransk lyrikk og en innføring i fransk dramatisk diktning. Slik skal de bli satt i stand til å foreta litterære analyser, anvende et relevant begrepsapparat og sette litteraturen inn i en større sammenheng. Dessuten skal emnet bidra til å forbedre studentenes evne til å forstå fransk og til å uttrykke seg på fransk skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Nivå I eller nivå II fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper. Studenter med dårligere franskkunnskaper vil kunne nå dette nivået ved å ta FRA0100 – Fransk språkbruk 1 (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning/seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere to oppgaver på 2-3 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen. Kandidaten skal ha en samtale med to sensorer. Samtalen skal bl.a. skal handle om de skriftlige oppgavene, men kandidatene må også kunne gjøre rede for de andre tekstene som er behandlet.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Eksamensspråk

Den muntlige samtalen foregår på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Siste gang vår 2010

Eksamen

Siste gang vår 2010

Undervisningsspråk

Fransk og norsk