FRA4191 – Masteroppgave i fransk, Lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig arbeid over et emne valgt i samråd med faglærer, og skal ha et omfang på 80–100 sider (en normalside er på 2300 tegn uten mellomrom). Emnet kan knyttes til generelle problemstillinger innen fransk språk, kultur og litteratur eller til læring og undervisning i fransk som fremmedspråk og forhold som gjelder fransk i skolen, dersom det finnes veiledningskompetanse på instituttet. Om franskspråklige tekster er en del av grunnlaget for oppgaven, skal disse studeres i sin opprinnelige språkform.

Se informasjon om masteroppgaven fra UV-fakultetet. Merk at du skal forholde til til instuttets rutiner for innlevering (se under "Eksamen").

Hva lærer du?

Studentene skal oppøve evnen til kritisk og analytisk tenkning, få innsikt i teori og forskningsmetoder, og skaffe seg en forskningsbasert fordypning som skal dyktiggjøre dem for arbeid i skolen. Arbeidet med oppgaven skal også føre til dypere innsikt i fransk språk og større sikkerhet i bruk av språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til masterspesialisering i fransk på Lektorprogrammet, eller på Lektor- og adjunktprogrammet (tar ikke opp nye studenter).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter meget gode franskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Undervisning

Individuell veiledning. Merk at det å motta veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Studenten tar kontakt med studiekonsulent for fransk, som foreslår faglærer()e som kan gi råd for utarbeidelse av en prosjektskisse på 2-3 sider. Prosjektskissen bør leveres i løpet av første semestere på programspesialiseringen i fransk. Prosjektskissen leveres til fagansvarlig for fransk, Hans Petter Helland. Dersom skissen ikke kan godkjennes, vil studenten få beskjed om hvilke endringer som må gjøres. Dersom prosjektskissen godkjennes, vil studenten bli henvist til en vitenskapelig ansatt som vil gi individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Veiledningsavtalen fylles ut i ett eksemplar og leveres til studiekonsulent for fransk.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

I den nasjonale oversikten finner du blant annet en samlet fremstilling av kompetanseområdene til veiledere i fransk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Eksamen

Innleveringsfristen for masteroppgaven er 15. mai. Les mer om rutiner rundt skriving og innlevering av masteroppgaven her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for FRA4191. 

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsdato.

Kommisjonen vil gi studentene en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Studentene får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Hvis du ikke får levert oppgaven i tide, må du søke om et ekstra semester. Søknaden rettes til UV-fakultetet. Søknadsskjema finner du her:

http://www.uv.uio.no/studier/admin/masteroppgave/permisjon/

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Eksamen

Vår og høst