Dette emnet er nedlagt

FRA4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, fransk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt over et emne som velges i samråd med faglærer (veileder).

I tillegg til teoretiske drøftinger og systematiske undersøkelser av oversettelser og/eller oversettelsesfragmenter skal oppgaven inneholde en oversettelse av en viss lengde (5-15 sider a ca 2300 tegn, avhengig av vanskelighetsgrad).

Se informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal utvikle evnen til å gjøre oversettelsesfaglige vurderinger, styrke forståelsen av kritisk og analytisk forskningsmetode, og gi dypere innsikt i kontrastive og oversettelsesteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske språk.

Undervisning

Masteroppgaven skrives under individuell veiledning. Veiledning er obligatorisk. Merk at det skal fylles ut og signeres en veiledningssavtale som også skal sendes til studiekonsulent.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

I den nasjonale oversikten finner du blant annet en samlet fremstilling av kompetanseområdene til veiledere i fransk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Den blir vurdert av en eksamenskommisjon med én intern og én ekstern sensor. Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Det blir gitt skriftlig begrunnelse på karakteren og denne sendes studenten når sensur er falt.

Andre retningslinjer kan gjelde studenter som har fått innvilget deltidsstudier; ta kontakt med eksamenskonsulenten ved tvil.
Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på norsk eller på fransk, og ha et omfang på 70-100 sider (a 2300 tegn).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst