Dette emnet er nedlagt

FRA4314 – Marcel Proust et le monde du sommeil

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En av den franske litteraturhistoriens mest berømte åpningssetninger er Marcel Prousts Longtemps je me suis couché de bonne heure. Emnet tilbyr et fordypningsstudium av drømmens og søvnens betydning i Prousts roman På sporet av den tapte tid. Vi vil primært legge vekt på det første bindet i romanverket, nemlig Veien til Swann, men sentrale passasjer om søvn og drøm i de senere bindene vil bli behandlet og diskutert. Vi skal også lese et utvalg teoretiske tekster om Proust, fra romanen utkom første gang og fram til i dag. Det vil bli lagt spesiell vekt på å vise hvordan søvn- og drømmemotiver preger estetiske, narrative og epistemologiske undersøkelser i romanen.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • Gjøre rede for hovedtendenser i Marcel Prousts På sporet av den tapte tid
  • Systematisere og presentere drømmens og søvnens betydning i verket
  • Systematisere og presentere et utvalg relevant sekundærlitteratur individuelt og i samarbeid med andre
  • Sette På Sporet av den tapte tid, samt søvn- og drømmemotivet inn i en historisk kontekst
  • Uttrykke deg presist og variert på fransk, skriftlig og muntlig og bruke fagterminologi i egne tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis en dobbelttime undervisning i 14 uker med 1 time forelesning og 1 time seminar,  totalt 28 timer. I tillegg tilbys det jevnlig en ekstra time med samtale/ seminar etter ordinær undervisning.

Innlevering av førsteutkast på semesteroppgaven er obligatorisk.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Fransk