Dette emnet er nedlagt

FRA4320 – Fordypning i fransk litteratur: epoke (klassisismen)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg vesentlige aspekter ved fransk klassisisme med særlig vekt på teaterdiktningen, representert ved Corneille, Racine og Molière. Tekstene studeres i en historisk, kultur- og litteraturhistorisk sammenheng. Det vil også bli presentert et utvalg av samtidige teoretiske tekster. Tekstene leses i original eller i oversettelse. Studenter på studieretningen for franskspråklig litteratur forventes å lese tekstene i original.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sine evner til å forstå og fortolke tekster fra fransk 1600-tall og derigjennom få innblikk i tidens menneskesyn og kunstsyn. De skal også kunne sette perioden inn i en større idé- og litteraturhistorisk sammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra litteraturprogrammet eller fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis

Undervisning

Det gis én dobbeltime undervisning (forelesning/seminar) per uke i 14 uker fordelt gjennom semesteret med innlagte pauser for selvstudium og forberedelse av seminarinnlegg. For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent en kvalifiseringsoppgave som består av et muntlig innlegg under seminaret. Innlegget holdes på norsk, evt. på annet språk etter søknad. Emnet for innlegget bestemmes av faglærer etter samtale med studenten.

Eksamen

Eksamensformen er sluttvurdering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Emnet for oppgaven bestemmes av faglærer. Studenter på studieretning for franskspråklig litteratur og de franske studieretningene på EAS og lektor- og adjunktprogrammet skriver oppgaven på fransk. Andre studenter skriver oppgaven på norsk, evt. på annet språk etter søknad.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4320/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk