Dette emnet er nedlagt

FRA4334 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i de Sades forfatterskap med vekt på tekstlesning og resepsjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle forfatterskapet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Emnet har felles undervisning med FRA2384 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (nedlagt). Det gis en dobbelttime undervisning per uke i fjorten uker fordelt over semesteret med pauser for selvstudium og oppgaveskriving.

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent en kvalifiseringsoppgave som består av et skriftlig arbeid på ca. 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Undervisningen blir gitt på fransk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Prøveformen er sluttevaluering i form av en tredagers hjemmeeksamen. Arbeidet skal skrives på fransk og ha et omfang på 5 sider à 2300 tegn.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Fransk