FRA4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra fransk til norsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal bestå av en oversettelse av en litterær tekst av et begrenset omfang (20-50 s., avhengig av den litterære tekstens vanskelighetsgrad) med en kommentar til arbeidet som reflekterer over både konkrete og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelsen (15-20 s.). Valg av tekst foretas i samarbeid med veileder.

Se Informasjon om masterstudiet ved HF.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal oppøve forståelsen for fransk språk og litterær stilistikk og gi fordypet innsikt i oversettelsesfaglige vurderinger. Det gir trening i både praktisk og teoretisk selvstendig arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogrammet i europeiske språk, studieretning oversettelsesstudier, eller til masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier, studieretning litterær oversettelse (tar ikke opp nye studenter).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på emner i både fransk litteratur, språk og litterær oversettelse fra fransk, samt translatologi og litteraturteori (se den obligatoriske sammensetningen av masterstudiet).

Undervisning

I emnet FRA4300 - Skriveseminar - om å skrive masteroppgave skriver du en prosjektbeskrivelse som gir grunnlag for tildeling av veileder.

Forut og/eller parallelt med det selvstendige arbeidet skal studenten følge et seminar med praktisk oversettelsesarbeid.

Du får individuell veiledning under arbeidet med oppgaven.

Merk at det å få veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og at veiledningskontrakten må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Her finner du veiledningsavtalen.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

I den nasjonale oversikten finner du blant annet en samlet fremstilling av kompetanseområdene til veiledere i fransk språk, litteratur og områdekunnskap ved ILOS.

Du finner retningslinjer for veiledning av masteroppgaver her.

Eksamen

Innleveringsfrist er 15. desember i høstsemesteret og 1. juni i vårsemesteret.
(Instituttets to andre faste frister er 15. september/15. februar.)

Det er viktig at du legger ved teksten du har oversatt. Du velger selv om du vil trykke den i oppgaven, eller levere den løs ved siden av. Da må den være i to eksemplarer.

For mer informasjon om levering av oppgaven, les her:

Praktisk informasjon om levering av masteroppgave ved ILOS

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for FRA4490.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Det gis ikke vanlig undervisning, men veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men fransk og andre skandinaviske språk aksepteres.