Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet omfatter et praksis- og studieopphold i Frankrike på 6-12 måneder. Emnet er primært for masterstudenter innenfor Europeiske og amerikanske områdestudier (master - to år) (nedlagt), studieretning Frankrike, som ønsker seg et opphold i en fransk bedrift, organisasjon, institusjon eller lignende. Emnet er todelt: en forberedende del og selve oppholdet. Den forberedende delen skal legge forholdene til rette for at studenten skal få best mulig utbytte av sitt opphold i Frankrike. Under selve oppholdet får studenten en kontaktperson som skal tilrettelegge hans/hennes arbeid og hjelpe ham/henne med å opprette et kontaktnett og samle inn materiale med tanke på masteroppgaven. Oppholdets lengde er avhengig av studentens behov og oppholdets natur, og selvsagt av institusjonens kapasitet.

Hva lærer du?

Studenten skal lære seg å kjenne en fransk bedrift, organisasjon, institusjon eller lignende innenfra og få innsikt i hvordan den fungerer innenfor det franske samfunn, som studenten også skal skaffe seg inngående kjennskap til. Oppholdet skal også tjene til å perfeksjonere studentens språklige ferdigheter, samtidig som hun/han skal få mulighet til å utvikle seg intellektuelt og menneskelig gjennom et utfordrende og selvstendig arbeid i et fremmed miljø.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Et kort forberedende felles seminar pluss jevnlig kontakt med en faglærer under Frankrikeoppholdet.

Eksamen

Karakter settes på grunnlag av en 20 sider lang rapport på fransk om forberededelsen, gjennomføringen og utbyttet av praksis- og studieoppholdet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Våren 2004

Eksamen

Våren 2004

Undervisningsspråk

Fransk