Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i årsakene til den franske revolusjon, de ulike fasene i revolusjonen (1789-1799), hva revolusjonen førte til, og hvordan revolusjonen har blitt tolket i ettertid.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • gjøre rede for årsakene bak og virkningene av den franske revolusjon
  • plassere sentrale hendelser fra den franske revolusjon i en historisk sammenheng
  • drøfte revolusjonens rolle i Frankrikes historie og i verdenshistorien
  • kritisk analysere forskjellige diskurser om den franske revolusjon
  • fortolke en samtidig tekst med tanke på dens analyse av samtiden og hvilken virkning den fikk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller et annet relevant masterprogram.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2501 – Den franske revolusjon (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over 14 uker. 

Eksamen

Studenten skriver en oppgave på 8-10 sider som bygger på et fellespensum og et individuelt særpensum (samlet omfang 800-1000 sider). Oppgaven får bokstavkarakter.

Ved fastsetting av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

uregelmessig

Eksamen

uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk