Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en innføring i årsakene til den franske revolusjonen, de ulike fasene i revolusjonen (1789-1799), hva revolusjonen førte til, og hvordan revolusjonen har blitt tolket i ettertid.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • gjøre rede for årsakene bak og virkningene av den franske revolusjon
  • plassere sentrale hendelser fra den franske revolusjon i en historisk sammenheng
  • drøfte revolusjonens rolle i Frankrikes historie og i verdenshistorien
  • analysere forskjellige diskurser om den franske revolusjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 14 uker. Emnet har obligatorisk aktivitet; Innlevering av en oppgave på 3-4 normalsider (à 2300 tegn) som skal godkjennes av faglærer. 

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Hjemmeeksamen (3 arbeidsdager) som bygger på fellespensum. Besvarelsen din skal være på 4–5 sider.

Våren 2016: Eksamen på dette emnet er digital og skal gjennomføres i eksamenssystemet Inspera.
Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Ved fastsetting av karakteren teller både innhold og språkføring.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig

Eksamen

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk