Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Opplæring i å skrive enkle tekster av forskjellige slag. Øvelser i å beskrive mennesker og ting, fortelle om hendelser, skrive sammendrag av tekster, dramatisere situasjoner, osv.

Kva lærer du?

Studentene skal forbedre sine ferdigheter i å: utrykke seg i setninger; velge ut og ordne informasjon; bruke direkte og indirekte tale og veklse mellom uttrykksmåtene; gi klart uttrykk for ”holdningen” til den som skriver; sammenligne tekster.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskapar

ITA1101 og ITA1102 eller tilsvarande førekunnskapar. Lese- og skrivedugleik i italiensk.

Overlappande emne

5 studiepoeng overlapp mot ITA1100 – Praktisk italiensk

Det blir en reduksjon av 5 studiepoeng dersom studenten tar ITA1100.

Undervisning

Kurset går over 14 uker med en dobbelttime i uken. Skriftlige tekster av ulike typer vil bli gjennomgått for å vise eksempler på ”hvordan man skal skrive”.

Det blir innført obligatorisk deltaking (minst 70%) i undervisninga.

Eksamen

En skriftlig skoleeksamen (4 timer) ved slutten av kurset. Det gis bokstavkarakter.

Kandidatane har lov å bruke under eksamen ettspråklig italiensk ordbok: Nuovo dizionario italiano Garzanti (den minste utgåva) eller Lo Zingarelli minore (den minste utgåva). Kandidatene må selv passe på å ha med seg den tillatte ordboken.

Eksamensspråk

Italiensk

Karakterskala

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter eksamens-/innleveringsdato

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt f.o.m. høsten 2006 og delvis erstattet av ITA1100 – Praktisk italiensk.

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

Italiensk