Dette emnet er nedlagt

ITA2310 – Le novelle di Verga e dei veristi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesing av:

  • G. Verga:I Malavoglia
  • L. Capuana: Un caso di sonnambulismo
  • F. de Roberto: to noveller fra Processi verbali

Læraren vil dele ut utdrag av tekstane i timane og difor er det ikkje naudsynt å kjøpe alle bøkene.

Kva lærer du?

Studenten skal få ei innføring i perioden og lære å analysere dei litterære verka.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

ITA1101 – Italiensk språk og ITA1102 – Italienske tekster.

Undervisning

Ein dobbelttime i veka i 14 veker.

Eksamen

I løpet av kurset skal studenten skrive to oppgåver; eit essay av generell karakter på 5 s. og ein innanfor tekstanalyse på 5 s. à 2300 teikn kvar. For de to oppgåvene, skal det gjevast bokstavkarakter. De to oppgåvene tell likt. Oppgåvene skal skrivast på italiensk og leverast til faglærer i 2 eksemplarer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2005 og uregelmessig

Eksamen

Våren 2005 og uregelmessig

Undervisningsspråk

Italiensk