Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er basert på et utvalg autentiske dokumenter som er hentet fra moderne italiensk litteratur. Du øves opp i italiensk gjennom studiet av skjønnlitterære tekster (noveller og romaner) fra det 20. århundre. Emnet er ikke tenkt som et nybegynneremne for å lære å snakke italiensk. Du må allerede ha både muntlige og skriftlige ferdigheter for å følge emnet.

Hva lærer du?

Studenten skal få kjennskap til et utvalg italienske skjønnlitterære tekster fra det 20. århundre og til den historiske og kulturelle konteksten de tilhører. Studenten skal få muntlig og skriftlig språktrening gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at du har minst nivå II (eller tilsvarende) fra videregående skole, eller ITA1000 – Innføring i italiensk (eventuelt ITA0100 – Innføring i italiensk (nedlagt) eller ITA0101 - Innføringskurs i italiensk 1 og ITA0102 - Innføringskurs i italiensk 2 ), eller tilsvarende forkunnskaper.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett, så du selv kan teste om du har de nødvendige italienskkunnskapene for å følge undervisningen i emnet. Du bør oppnå 70% rette svar for å følge undervisningen. De som har mellom 50 og 70% har også rett til å følge undervisningen i ITA1102, men må regne med å jobbe mer for å kunne følge med.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som seminar med 4 timer i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere to skriftlige oppgaver og holde ett muntlig innlegg. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Italiensk