Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den sørafrikanske roman inviterer til en reise inn i en nasjonallitteratur som aktualiserer forholdene mellom estetikk, etikk og politikk. Sentrale spørsmål angår forholdet mellom ansvar og frihet i litteraturen. Er et kolonispråk egnet som redskap for å fortelle lokale fortellinger? Og på hvilken måte bør litteratur stå i forhold til historien? Selve kategorien nasjonallitteratur er dessuten under press i et multikulturelt land med elleve nasjonalspråk til kategorien nasjonallitteratur og sørafrikansk prosa. Sentralt i emnet står undersøkelsen av hva som skjer med et lands litteratur når landet gjennomgår slike voldsomme endringer som Sør-Afrika gjennomgikk i 1994, da landet ble et demokrati. Vi leser verk av sørafrikanske forfattere som J.M. Coetzee, Zakes Mda og Njabulo S. Ndebele, og ser på blandingssjangre som journalist og poet Antjie Krogs beretning fra Sannhetskommisjonens arbeid og et utvalg av tekstene som ble publisert i magasinet Drum.

Pensum består av i alt tolv verk, hvorav minimum tre og maksimum fire er av teoretisk art (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk). Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Emnet finnes også i en ti-studiepoengsversjon med kode LIT4359. Ti-poengsversjonen har krav om et mindre pensum og en kortere semesteroppgave.

Hva lærer du?

Studenten får innsikt i et spesifikt litterært emne, som åpner for forståelse av litteraturens egenart og av fortolkningsmessige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Deltakelse på emnet krever opptak på masterprogrammet i Litteraturstudier eller Estetiske studier. Studenter i allmenn litteraturvitenskap har fortrinnsrett. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptak og adgangsregulering ovenfor.

Overlappende emner

Emnet overlapper med ti-studiepoengsvarianten av emnet LIT4359.

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt, og at de presenterer et utkast til semesteroppgave muntlig i løpet av seminaret. Faglæreren kommenterer utkastet.

Ti- og tyve-poengsversjonen av emnet har undervisningen felles.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Våren 2010

Eksamen

Våren 2010

Undervisningsspråk

Norsk