Dette emnet er nedlagt

POR1103 – Grunnkurs i portugisisk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset er en grunnopplæring i portugisisk språk. Undervisningen legger hovedvekten på syntaks og idiomatikk og muntlig og skriftlig beherskelse av språket.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne benytte språket skriftlig og muntlig. De skal ikke bare lære å skrive og snakke korrekt språk, men også få forståelse for teorien som ligger til grunn for det.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Tilstrekkelige forkunnskaper i portugisisk. Emnet krever for øvrig kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i portugisisk tilsvarende kravene til C-språk ved videregående skole. Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studenter selv kan teste om de har de nødvendige forkunnskapene i portugisisk som skal til for å begynne på emnet.

Undervisning

Det gis ingen undervisning i dette emnet. Emnet er en sammenslåing av POR1101 – Portugisisk språk 1 og POR1102 – Portugisisk språk 2 og er primært beregnet på studenter som ikke følger undervisningen ved Universitetet i Oslo, og som derfor vanskelig kan avlegge prøven i POR1101 – Portugisisk språk 1, som finner sted i midten av semesteret.

Eksamen

Eksamen ved slutten av semesteret: en skriftlig prøve på 4 timer og en muntlig prøve. Begge prøver må være bestått for å bestå eksamen.

Den skriftlige eksamenen er todelt, og begge deler må bestås. A: Oversettelse fra norsk til til portugisisk. B: Grammatikkspørsmål (kan besvares på norsk). Den muntlige prøven finner sted samme uke som den skriftlige prøven, og teller 20 %.

Det gis en samlet bokstavkarakter.

Tillatte hjelpemiddel på skriftlig eksamen : Minidicionário da língua portugesa, Ed. Melhoramentos; Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora, eller en annen ettspråklig portugisisk ordbok uten grammatikkdel eller bøyningsmønstre.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Ingen undervisning

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk