Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en fortsettelse av POR1101 – Portugisisk språk 1 og gir en innføring i sentrale emner i portugisisk grammatikk og måten man kommuniserer på portugisisk. Vi arbeider med oversettelse til norsk av ulike tekster (litterære, vitenskapelige, kronikker, avisartikler og underholdning) fra portugisisktalende land.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • Bred kunnskap om sentrale emner i portugisisk grammatikk med vekt på tekststruktur og setningsbygning
  • Kjennskap til diverse tekstsjangere på portugisisk
  • Erfaring i å oversette enkle tekster fra portugisisk til norsk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

POR1101 – Portugisisk språk 1 eller tilsvarende portugisiskkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot POR1103 – Grunnkurs i portugisisk språk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 2 timer seminar i uken i 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Tre skriftlig kvalifiseringsoppgaver innlevert innen tre gitte frister, pluss en muntlig presentasjon (for hele klassen) knyttet til en av dem.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig hjemmeeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på norsk og portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk