Dette emnet er nedlagt

POR1501 – Portugisisk og brasiliansk kulturkunnskap, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i historie, litteratur- og kulturkunnskap.

Hva lærer du?

Grunnkunnskaper innen den portugisisktalende verdens historie, litteratur- og kulturkunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i portugisisk tilsvarende kravene til C-språk ved videregående skole.

Undervisning

Undervisningen er delvis nettbasert. Undervisningen går over ett semester.

Eksamen

Muntlig eksamen i slutten av semesteret med spørsmål fra pensumslitteraturen. Det gis bokstavkarakter. Eksaminasjonen kan foregå på norsk. I tillegg må hver eksamenskandidat holde en kort muntlig presentasjon (ca. 10 min.) over en pensumtekst i siste halvdel av kurset. Oppgaven gis av faglærer, som vurderer presentasjonen som godkjent/ikke godkjent. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen, må presentasjonen være godkjent. Studenter som forbereder seg til eksamen på egen hånd, må gi faglærer beskjed om dette ved semesterstart. De kan deretter enten holde en muntlig presentasjon til avtalt tid, eller de kan sende inn en tilsvarende skriftlig presentasjon (ca. 2 sider) innen den frist faglærer (anne.sletsjoe at kri.uio.no) setter i det enkelte semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet nedlegges f.o.m. våren 2006. Studenter bør velge IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) isteden.

Eksamen

Siste ordinære eksamen gis høsten 2005.

Undervisningsspråk

Portugisisk og norsk