IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over de lange linjer i den iberiske verdens historie med hovedvekt på nyere tid. Den iberiske verden omfatter den iberiske halvøy (Spania og Portugal), Latin-Amerika og tidligere spanske og portugisiske kolonier i Afrika og Asia.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Har du kunnskap om den iberiske verdens historie.
  • Har du innsikt i kulturelle, sosiale og politiske trekk i spansk- og portugisiskspråklige samfunn.
  • Kan du identifisere viktige perioder og forstå de lange linjer i den iberiske historien.
  • Har du utviklet din evne til å «lese deg opp» og få oversikt over komplekse historiske, sosiale og kulturelle emner.
  • Har du øvd opp din evne til å drøfte problemstillinger, skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Høsten 2018 består undervisningen av to timer seminarundervisning, i 12 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må levere en skriftlig kvalifiseringsoppgave innen en gitt frist i løpet av semesteret. Oppgaven må godkjennes av faglærer før du kan ta eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk, engelsk, spansk eller portugisisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gis for siste gang høst 2018. Trenger du å ta emnet fordi det inngår i studieplanen din, så ta kontakt med studiekonsulenten. For spansktalende studenter kan det erstattes av emnet SPA1500, som går første gang vår 2019.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk