Dette emnet er nedlagt

POR1505 – Innføring i det lusofone Afrikas historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Pensum tar for seg alle Portugals tidligere kolonier i Afrika og deres historie.

Hva lærer du?

Gi studentene en grunnleggende innføring i det lusofone Afrika fra portugisernes ankomst å 1400-tallet, gjennom flere hundre års kolonihistorie og frem til Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Principe, Angola og Moçambique etablerte seg som selvstendige nasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Lesekunnskaper i portugisisk.

Undervisning

Selvstudium under veiledning.

Eksamen

Muntlig eksamen på norsk eller portugisisk. Det gis bokstavkarakter etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet går siste gang våren 06. Fra og med høsten 06 vil det erstattes av et nytt emne på 10 studiepoeng, POR1315 – Det portugisiskspråklige Afrikas litteratur, innføring (nedlagt).

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk.