Dette emnet er nedlagt

POR2113 – Afrikansk portugisisk

Kort om emnet

En oversikt over språkforholdene i det portugisisktalende Afrika. Et pensum på 500 - 1000 sider settes opp i samråd med faglærer. Også språklig studium av tekster kan inngå, og emnet kan derfor med fordel kombineres med et litteraturemne med pensumvekt på afrikansk portugisiskspråklig litteratur.

Hva lærer du?

Innsikt i afrikanskportugisiske språkforhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i portugisisk

Undervisning

Forelesninger og/ eller selvstudium under veiledning.

Eksamen

To hjemmeoppgaver, én på ca. 3 sider og én på ca. 5 sider (à 2300 tegn). Oppgavene skrives på portugisisk og inngår i en mappe. Avsluttende muntlig eksamen på 20-30 minutter, der alle deler av pensum kan bli gjenstand for samtale. Det fastsettes en bokstavkarakter etter en samlet vurdering av mappen og muntlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er lagt ned.

Undervisningsspråk

Portugisisk eller norsk