Tredje samling er utsatt til …

Tredje samling er utsatt til 16. april (altså IKKE 9. april). De som vil ha kommentarer til essayet sitt, må sende det inn innen fredag 11. april. De som deltok på sist gjennomgang av essayene og ønsker å forbedre sitt utkast, kan sende inn essay-utkastet på nytt (også innen fredag 11. april). Alle oppfordres til å benytte seg av muligheten til å sende inn og få kommentarer på essay-utkastet sitt.

Publisert 3. apr. 2008 13:51 - Sist endret 3. apr. 2008 13:53