Dette emnet er nedlagt

SPA1103 – Innføring i spansk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnopplæring i spansk språk. Undervisningen legger hovedvekten på syntaks og idiomatikk og muntlig og skriftlig beherskelse av språket.

Hva lærer du?

Kunne benytte språket skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i spansk tilsvarende kravene til C-språk ved videregående skole. Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at studentene selv kan teste om de har de nødvendige spanskkunnskapene.

Undervisning

Det gis ikke undervisning i dette emnet. Emnet er en sammenslåing av SPA1101 – Spansk språkkunnskap A og SPA1102 – Spansk språkkunnskap B, primært beregnet på studenter som ikke følger undervisningen ved Universitetet i Oslo, og som derfor vanskelig kan avlegge prøven i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A, som finner sted i midten av semesteret.

Pensum:

  • Johan Falk, Kjerstin Sjölin, Luis Lerate: Modern spansk grammatik, Uppsala (1994) med Övningsbok 2 (1997).
  • Som referanseverk kan man bruke: E. Alarcos Llorach: Gramática de la lengua española, Real Academia Española, Colección Nebrija y Bello, Espasa Calpe, Madrid.

Eksamen

Eksamen ved slutten av semesteret. En skriftlig prøve, 4 timer. En muntlig prøve. Den skriftlige eksamen er todelt: A: Oversettelse fra norsk til spansk, og tekstforståelse fra spansk til norsk. B: Grammatikkspørsmål (kan besvares på norsk). Begge deler må være bestått for å bestå eksamen. Den muntlige prøven finner sted samme uke som den skriftlige prøven, og teller 20 %.

Tillatte hjelpemidler på skriftlig eksamen : ettspråklig ordbok uten grammatikk eller bøyningsmønstre; enten Diccionario Larousse del español moderno eller Larousse Diccionario práctico español moderno.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Ingen undervisning

Eksamen

Vanligvis vår og høst. Det arrangeres ikke eksamen høsten 2005.

Undervisningsspråk

Spansk og norsk