Kort om emnet

Dette emnet er det andre i rekken av de spanske språkemnene på bachelornivå og bygger på kunnskapene fra SPA1101 – Spansk språkkunnskap A.

Emnet går over hele semesteret og gir en opplæring i spansk språk med fokus på morfologien, særlig verbalsystemet, og enkle syntaktiske regler.

Spanskportalen finner du materialet vi vil gjennomgå i undervisningen, og annet støttemateriell. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet,

 • har du oversikt over det spanske verbalsystemet,
 • har du teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter i vesentlige konstruksjoner i spansk, som for eksempel tempus-og modussystem
 • har du kunnskap om kontrastive aspekter mellom norsk og spansk,
 • kan du uttrykke deg idiomatisk på spansk på et høyt nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A eller tilsvarende. Har du tilsvarende studier fra andre institusjoner, må du søke om å få utdanningen godkjent ved Universitetet i Oslo, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten. Gjør dette i god tid før du kan melde deg til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1103 – Innføring i spansk (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Da vil du automatisk få reduksjon av studiepoengene. Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du har spørsmål.

Undervisning

Forelesninger, 1 time per uke, og seminarer, 2 timer per uke, fordelt på 14 uker. 42 timer til sammen. Vi forventer at du bruker minst 10 timer i uken, inkl. undervisningstimer, på å arbeide med dette emnet.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Hver tredje uke får du testet dine kunnskaper med en elektronisk prøve i Canvas. Du må til sammen gjennomføre fire tester bestående av grammatikkoppgaver og spørsmål. De fire testene må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Testene besvarer du på spansk.  Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 8 av 14 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må også være godkjent i samme semester. 

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk

Spansk