Kort om emnet

Dette emnet er det andre i rekken av de spanske språkemnene på bachelornivå og bygger på kunnskapene fra SPA1101 – Spansk språkkunnskap A.

Emnet går over hele semesteret og gir en opplæring i spansk språk med fokus på morfologien, særlig verbalsystemet, og enkle syntaktiske regler.

Spanskportalen finner du materialet vi vil gjennomgå i undervisningen, og annet støttemateriell. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Hva lærer du?

I emnets teoridel (forelesningene) får du god innsikt i det spanske verbalsystemet, med hovedvekt på bruken av konjunktiv.

I emnets praksisdel (semianrene) jobber du med grammatikkøvelser relatert til forelesningene. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A eller tilsvarende. Har du tilsvarende studier fra andre institusjoner, må du søke om å få utdanningen godkjent ved Universitetet i Oslo, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten. Gjør dette i god tid før du kan melde deg til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1103 – Innføring i spansk (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Da vil du automatisk få reduksjon av studiepoengene. Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du har spørsmål.

Undervisning

Forelesninger, 1 time per uke, og seminarer, 2 timer per uke, fordelt på 14 uker. 42 timer til sammen. Vi forventer at du bruker minst 10 timer i uken, inkl. undervisningstimer, på å arbeide med dette emnet.

Obligatorisk aktivitet:

  • Fremmøte i minimum 11 av 14 seminarer. Gyldig fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller lignende. Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.
  • Hver tredje uke får du testet dine kunnskaper med en elektronisk prøve i Canvas. Du må til sammen gjennomføre fire tester bestående av grammatikkoppgaver og spørsmål. Testene besvarer du på spansk.

Du må få godkjent obligatorisk aktivitet av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Begge de obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet går vår 2020, deretter hver høst fra 2021.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk