Kort om emnet

Dette emnet er det andre i rekken av de spanske språkemnene på bachelornivå og bygger på kunnskapene fra SPA1101 – Spansk språkkunnskap A.

Emnet går over hele semesteret og gir en opplæring i spansk språk med fokus på morfologien, særlig verbalsystemet, og enkle syntaktiske regler.

I Spanskportalen finner du materialet som skal gjennomgås i timene og annet støttemateriell.. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Hva lærer du?

I teoridelen (fellesundervisningen) får du god innsikt i det spanske verbalsystemet, med hovedvekt på bruken av konjunktiv.

I praksisdelen (gruppeundervisningen) skal du jobbe med grammatikkøvelser relatert til fellesundervisningen. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A eller tilsvarende. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1103 – Innføring i spansk (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for (da vil man automatisk få reduksjon av studiepoengene). Ta kontakt med studiekonsulenten ved spørsmål.

Undervisning

Forelesninger, 1 time per uke, og seminarer, 2 timer per uke, fordelt på 14 uker. 42 timer til sammen. Vi forventer at du bruker minst 10 timer i uken, inkl. undervisningstimer, på å arbeide med dette emnet.

Obligatorisk aktivitet:

  • Oppmøte minimum 11 av 14 seminarer. Gyldig fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller lignende. Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.
  • Hver tredje uke får du testet dine kunnskaper med en elektronisk prøve i Canvas. Du må til sammen gjennomføre fire tester bestående av grammatikkoppgaver og spørsmål. Testene besvarer du på spansk.

Begge de obligatoriske aktivitetene må være godkjent av faglærer samme semester for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.  Godkjent aktivitet er gyldig inneværende og de to neste semestrene emnet blir tilbudt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet går høst 2018, men vil siden kun gå om våren.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk