Dette emnet er nedlagt

SPA1301 – Spanskspråklig litteratur, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i studiet av litterære tekster og fordypning av kunnskapene i litteratur- og kulturhistorie. Kurset supplerer IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt).

Hva lærer du?

Å lese og forstå skjønnlitterære tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i spansk tilsvarende utvidede kunnskaper i forhold til SPA1101 – Spansk språkkunnskap A.

Undervisning

Undervisningen er delvis nettbasert. Undervisningen går over ett semester.

Eksamen

Muntlig eksamen med spørsmål fra pensumslitteraturen i slutten av semesteret. Eksaminasjonen foregår på spansk og varer en halvtime. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet går siste gang våren 06. Fra og med høsten 06 vil det erstattes av et nytt emne på 10 studiepoeng, SPA1300.

Undervisningsspråk

Spansk