Dette emnet er nedlagt

SPA1501 – Spansk og spanskamerikansk kulturkunnskap, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i historie og kulturkunnskap.

Hva lærer du?

Grunnkunnskaper innen den spansktalende verdens historie, litteratur- og kulturkunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Tre år spansk C-språk eller to år B-språk fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen er delvis nettbasert. Undervisningen går over ett semester.

Eksamen

Muntlig eksamen med spørsmål fra pensumslitteraturen. Eksaminasjonen i slutten av semesteret kan foregå på norsk. Det gis bokstavkarakter, A til E for bestått og F for ikke bestått..

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet nedlegges f.o.m. våren 2006. Studenter bør velge IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (nedlagt) isteden.

Eksamen

Siste ordinære eksamen gis høsten 2005.

Undervisningsspråk

Spansk