Informasjon om oppgavelevering Kandidatnummer publiseres …

Informasjon om oppgavelevering

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før oppgaven skal leveres.

  • Oppgaven leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.

  • besvarelsen skal leveres i to stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.

  • Husk legitimasjon!

  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.

  • Vi godtar ikke hånskrevne besvarelser.

  • Sensur faller normalt tre uker etter innleveringsdato. Eksamensresultatene henges opp på glasstavlen i 4. etasje ved IMK og vil ligge i studentweb samme dag.

Publisert 9. mai 2007 18:35 - Sist endret 9. mai 2007 18:36