Pensum/læringskrav

Studentene legger opp selvvalgt pensum i tilknytning til prosjektoppgaven. Det selvvalgte pensumet må godkjennes av faglærer.

I tillegg legges det opp tidligere eksamensbesvarelser i emnet som vi diskuterer i undervisningen.

Publisert 3. nov. 2017 11:35 - Sist endret 3. nov. 2017 11:35