Dette emnet er nedlagt

JOUR3810 – Gruppeprosjekt - journalistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene deles inn i prosjektgrupper som i samarbeid enten lager et magasin eller en avis med tekst og bilder (ca. 12 sider i tabloidformat) eller en større reportasjeserie av omtrent tilsvarende omfang, samt en metoderapport om faglige og etiske problemstillinger knyttet til prosjektarbeidet på inntil 15 normalsider. Opplegget skal godkjennes av fagansvarlig, men studentene arbeider selv med prosjektet fra idé til ferdig produkt.

Hva lærer du?

Studentene trenes i å jobbe med et praktisk journalistisk prosjekt i samarbeid med andre. Gruppeprosjektet skal oppøve studentenes evner til journalistisk research, observasjon, intervjuing, kildekritikk, skriving og redigering, dvs. bidra til å utvikle journalistisk kompetanse og evne til etisk refleksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er adgangsbegrenset. Kun studenter med opptak til program i medievitenskap.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

To års studier innen program i medievitenskap. Studentene må ha god kjennskap og forståelse av både humanistisk og samfunnsvitenskapelige teorier og metoder. Derfor anbefales studentene å ta emnet i slutten av bachelorstudiet, helst i 6. semester.

Undervisning

Studentene skal jobbe med prosjektet i gruppe. Anbefalt størrelse er 3-5 personer. Gruppene konstituerer seg selv. Gruppeprosjektet starter med noen forelesninger, men vil deretter bygge på framlegging av arbeidsrapporter og evaluering. Kurset har en samlet varighet på 14 uker, og gruppene vil få veiledning underveis av en fagperson. Veiledningen med godkjenning av utkast underveis er obligatorisk.

Eksamen

Både den praktisk-journalistiske oppgaven og metodeoppgaven vil bli vurdert og teller 50% hver i karakterbedømmingen. Metodeoppgaven skal være på inntil 15 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Siste gang som egen emnekode vår 2006. Prosjekter med journalistisk retning fortsetter deretter under emnekoden MEVIT3810.

Eksamen

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Undervisningsspråk

Norsk