Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legger hovedvekten på den tidlige filmhistorien og dekker perioden fra filmmediets introduksjon på underholdningsmarkedet og fram til lydfilmens gjennombrudd. Det vil bli lagt vekt på både estetiske og sosiale problemstillinger, i tillegg at økonomiske og teknologiske spørsmål i tilknytning til filmhistorien vil bli behandlet. Den norske filmhistorien vil bli behandlet i lys av sentrale internasjonale utviklingstrekk.

Hva lærer du?

Emnet gir en oversikt over sentrale trekk ved den tidlige filmhistorien. Kunnskapsstoffet skal i løpet av undervisningsperioden formidles muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Fordel med en viss kjennskap til filmteori og ulike filmtradisjoner, men dette er ikke en forutsetning.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Innebærer mye filmvisning.

Eksamen

3-dagers hjemmeoppgave over oppgitt emne i slutten av semesteret. Bedømmes med bokstavkarakter.

Annet

Fra våren 2006 tilbys emnet Filmhistorie (Mevit3432 ) på 3000-nivå istedet for Filmhistorie 1 og Filmhistorie 2.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2004

Eksamen

Høst 2004

Undervisningsspråk

Norsk