Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene vil få en innføring i metodiske og analytiske emner, kunnskap om sentrale sjangre og perspektiver på overordenede utviklingstrekk i moderne fjernsyn.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studentene erfaring i kvalitativ analyse av fjernsynsprogrammer og programflater. Oppøve skriftlig argumentasjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter grunnleggende kjennskap til humanistisk teksteori og tekstanalyse, tilsvarende Larsen, P. & Hausken, L. "Medievitenskap, bind 2. Medier - teksteori og tekstanalyse.", 1999. Bergen: Fagbokforlaget.

Overlappende emner

Emnet ekvivalerer med det tidligere emnet MEVITM525.

Undervisning

Undervisningen har tre hovedkomponenter:

  • Selvorganiserte grupper som forbereder arbeidet med semesteroppgaver og som veiledes kollektivt.
  • Studentledede samlinger med analytiske øvninger.
  • Forelesninger som gir innføring i overordnede perspektiver og analytiske tilnærminger.

Eksamen

En semesteroppgave, som leveres inn i slutten av semesteret, på ca. 3500 ord. Bedømmes med bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2003.

Eksamen

Høsten 2003.

Undervisningsspråk

Norsk