Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på Filmhistorie 1, og legger hovedvekten på den filmhistoriske utviklingen etter lydfilmens introduksjon og fram til i dag. Det vil bli lagt vekt på både estetiske og sosiale problemstillinger, i tillegg at økonomiske og teknologiske spørsmål i tilknytning til filmhistorien vil bli behandlet. Den norske filmhistorien vil bli behandlet i lys av sentrale internasjonale utviklingstrekk.

Hva lærer du?

Emnet gir en oversikt over sentrale trekk ved filmhistorien etter 1930. Kunnskapsstoffet skal i løpet av undervisningsperioden formidles muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Filmhistorie I

Undervisning

Forelesninger og kollokvier. Innebærer mye filmvisning.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager over oppgitt emne. Besvarelsen skal være på inntil 10 sider. Karakterbedømmes.

Annet

Fra våren 2006 tilbys emnet Filmhistorie ( Mevit3432 ) på 3000-nivå istedet for Filmhistorie 1 og Filmhistorie 2.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2005

Eksamen

Vår 2005

Undervisningsspråk

Norsk