Dette emnet er nedlagt

MEST3726 – Online-spill og online-sosialisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg teknologier som muliggjør mediert sosialt samvær. Hovedvekten vil ligge på flerbrukerspill og chat, men også inkorporeringen av mediert kommunikasjon i TV (såkalt SMS-TV) vil bli berørt. Den historiske utviklingen av online-sosialisering som fenomen vil danne rammen for emnet.

Hva lærer du?

Emnet vil ha fokus på tekst og brukere, og samspillet mellom disse. Temaer som vil bli berørt er spillmekanikk, brukergrensesnitt, brukerrelasjoner, selvframstilling og identitet. Spill som Anarchy Online, EverQuest og ulike tekstbaserte flerbrukerspill (MUDs), vil benyttes i undervisningen og danne basis for det faglige arbeidet gjennom emneperioden. Ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmåter som tekstanalyse, resepsjonsforskning og medieetnografi, vil være sentrale.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Forutsetter kjennskap til medievitenskapelige grunnemner.

Undervisning

Foruten innledningsforelesninger, vil emnet bestå av flere samlinger i løpet av semesteret. Samlingene vil både omfatte praktisk arbeid med de aktuelle mediene, ordinær undervisning og gjennomgang av temaer for semesteroppgavene.

Eksamen

En presentasjon av et mediefenomen, enten individuelt eller i gruppe, vil være en obligatorisk del av kurset. En semesteroppgave på inntil 10 sider (á 2 300 tegn) vil danne grunnlaget for karaktervurdering. Bedømmes med bokstavkarakterer.

Annet

Emnet kan inngå i: 80-gruppe i medievitenskap HFB-MVIT; 40-gruppe i medievitenskap - 40MEDIEVIT1; valgfritt emne i Digitale medier MNB-DIG; 80-gruppe i estetiske studier - 80MEDIEVIT2.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Våren 2005

Eksamen

Hver vår

Våren 2005

Undervisningsspråk

Norsk