Dette emnet er nedlagt

Utregning av samla karakter. Samla …

Utregning av samla karakter. Samla karakter beregnes slik at skoleeksamen teller 25% og hjemmeeksamen 75%. I denne utregningen gis bokstavkarakterene en tallverdi. Tallverdiene framgår av Forskrift om studier og eksamener ved UiO - paragraf 8.1.1. Se her

Protokoll med samla karakter for 1310 vil slås opp i ekspedisjonen så raskt som mulig etter sensurfall på hjemmeeksamen - men vær forberedt på at det kan gå noen dager.

Publisert 9. juni 2005 14:12 - Sist endret 9. juni 2005 14:17