Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 9. juni 2005 14:12

Utregning av samla karakter. Samla karakter beregnes slik at skoleeksamen teller 25% og hjemmeeksamen 75%. I denne utregningen gis bokstavkarakterene en tallverdi. Tallverdiene framgår av Forskrift om studier og eksamener ved UiO - paragraf 8.1.1. Se her

Protokoll med samla karakter for 1310 vil slås opp i ekspedisjonen så raskt som mulig etter sensurfall på hjemmeeksamen - men vær forberedt på at det kan gå noen dager.

Publisert 8. juni 2005 16:42

Info om karakterer. Dere vil få én samlet karakter som tellende på mevit1310 ut fra en omregning fra de to delkarakterene dere får. Delkarakterene slås også opp den aktuelle sensurdagen. Sensurfall er hhv. 17. og 29. juli.

Publisert 6. juni 2005 16:28

Tilleggsinfo om eksamen

Hjemmeeksamen leveres i 2 eksemplarer 8. juni kl 12-14. Oppgaven merkes med kandidatnummer, ikke navn.

Sensur faller 17. juni for metodeeksamen og 29. juni for hjemmeeksamen. Kunngjøring skjer ved oppslag ved ekspedisjonen på IMK.

Publisert 6. juni 2005 11:11

Hjemmeeksamen er lagt ut her

Publisert 11. mai 2005 02:00

Viktig info om sensurfall og frist for ettersendelse av karakterutskrift. Les mer her

Publisert 9. mai 2005 02:00

Lysark fra oppsummeringen ligger i lysarkmappen (navn: oppsummering1.pdf og oppsummering2.pdf).

Publisert 9. mai 2005 02:00

Nettsskjema for sluttevaluering av emnet ligger nå ute på denne lenken Vi håper flest mulig vil svare på skjemaet, slik at vi får muligheten til å utvikle emnet videre. Alle svar må være inne i løpet av onsdag 11. mai, og vil være anonyme.

Publisert 8. mai 2005 02:00

Råd om referanseteknikk m.m. til bruk på eksamen kan leses i dokumentet Akademiskskriving.doc i lysarkmappen.

Publisert 30. apr. 2005 02:00

Gruppeoppgave til uke 18 ligger her

Publisert 29. apr. 2005 02:00

Tidspunkt og sted for skoleeksamen er kommet: Sophus Bugges lesesal, del A+B+C+D kl 9-11 (fredag 27. mai).

Publisert 27. apr. 2005 02:00

Pensumpresisering: Universitetsforlaget er glade i tallet 7, og har derfor to kaptler som heter dette i Mühleisens bok. Det siste av disse "Feminisering i fjernsynsoffentligheten" (altså kap. 8) er på pensum.

Publisert 25. apr. 2005 02:00

Merk at det blir forelesning som vanlig 2. mai, selv om seminargruppene er avlyst 5. mai (Kristi himmelfart).

Publisert 25. apr. 2005 02:00

Ny oppgave til seminargruppene: "Satellittsendingene er i ferd med å skape en ny form for TV-titting i Norge, som vi hittil bare har registrert i land som USA. Fjernsynet skrus på som bakgrunnsakkompagnement til andre aktiviteter. […] Fjernsynet blir i større grad brukt som radio." Drøft dette utsagnet i forhold til 'teknologisk determinisme' og et 'media centered' syn på ungdoms mediebruk.

Publisert 25. apr. 2005 02:00

Lysark fra forelsningen til Arnte 25.4 ligger i lysarkmappen

Publisert 19. apr. 2005 02:00

Lysark fra Gunnars andre forelesning ligger nå i lysarkmappen. (Litt forsinket pga. dataproblemer).

Publisert 18. apr. 2005 02:00

Ny oppgave til seminargrupper: "Revolusjon eller revisjonisme? Diskuter likheter og forskjeller mellom nyere forskningstradisjoner som Cultural Studies, resepsjonsforskning og medieetnografi og tidligere publikums- og påvirkningsforskning”.

Publisert 13. apr. 2005 02:00

Emnebeskrivelsen sier følgende om eksamen:

“2-timers skoleeksamen, teller 25% av endelig karakter, hvor studentene blir testet i metode. Samt en 2-dagers hjemmeoppgave, som teller 75% av endelig karakter, hvor studentene skal besvare spørsmål vedrørende det resterende pensum. Bedømmes med bokstavkarakter.”

I tillegg vil vi presisere:

Kalkulator er tillatt på skoleeksamen.

Hjemmeoppgaven kan være inntil 14 normalsider (en normalside regnes som 2300 tegn uten mellomrom). Det er imidlertid ikke noe mål i seg selv å skrive langt. 7-10 sider kan antyde et godt omfang på en oppgave, men den kan også være kortere. Det er innholdet som er viktig.

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Seminaroppgaver fra Gunnar Sæbøs mandagsforelesning (11.4.05.) om mediepåvirkning er nå lagt i lysarkmappen Der har den fått navnet Oppg_mediepåvirkning.doc. Oppgaven diskuteres på seminar neste uke.

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Lysark fra forelesningen til Gunnar Sæbø 11.4.05 ligger nå i lysarkmappen (GunnarS-v1.pdf ).

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Gruppeoppgaver til Allerns forelesning 14.3 ligger i lysarkmappen på denne lenken

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Forelesningsnotater fra første forelesning med Sigurd Allern ligger nå i mappen med ../lysark. Gruppeoppgavene ligger på slutten av dokumentet.

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Gruppeinndelingen internt for seminarene begynner å komme på plass. Semesterplan med oppgavefordeling for gruppe 4, 5, 7 og 9 ligger nå på denne lenken. Det er i denne mappen dokumenter internt for gruppene publiseres. Det er allerede lagt ut stikkord fra diskusjonene i gruppe 4 og 5.

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Nå har Akademika fått inn Curran: Media and Power. Løp og kjøp!

Og om de skulle bli utsolgt har Amazon.co.uk boka på lager og sender i løpet av 24 timer.

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Seminargruppe 7 og 8 vs. Mevit1210

På grunn av begrensninger i romkapasitet på IMK er to grupper på 1310 lagt til tidspunkter da det er forelesning på 1210. Tanken var at studentene som følger mevit1210 kunne velge blant 8 andre grupper, mens gruppe 7 og 8 ville bli fylt av studenter som ikke følger mevit1210. Kan de studentene som har meldt seg opp på gruppe 7 og 8, og som vil bytte gruppe, melde tilbake på telefon 22 85 04 09 eller e-post til studiekonsulent Anja Boos. Husk også å si hvilken gruppe dere helst vil bytte til! Fint om dere gjør dette så fort som mulig slik at alt er klart i god tid før seminarene starter i uke 6. Merk også at det ikke er seminar torsdag 5. mai (Kristi himmelfart). Oppdatert info om nytt tidspunkt kommer senere her på websidene.

Publisert 12. apr. 2005 23:30

Modell over Mediene, samfunnet og markedene brukt i Allerns forelesninger, ligger på denne lenken