Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum omfatter ca 1850 sider. Der ikke annet er oppgitt er hele boka pensum.

MEDIENES STRUKTUR (546 s):

Syvertsen, Trine (2004) Mediemangfold : styring av mediene i et globalisert marked. Kristiansand: IJ-forlaget

Curran, James (2002) Media and power. London: Routledge. Kap 4-8.

Doyle, Gillian (2002) Understanding media economics. London: Sage.

Skogerbø, Eli: Normativ teori (i kompendium)

Williams, Raymond (1974/1999): "The technology and the society" i Mackay, Hugh and Tim O'Sullivan (eds): The Media Reader: Continuity and Transformation. London: Sage/The Open University. s 43-57. 14 sider (i kompendium)

MEDIENES JOURNALISTIKK (479 s):

Eide, Martin (red.) (2001) Til dagsorden! Oslo: Gyldenal Akademisk. Ikke kap 4, 9,11,12

Michael Schudson (2003) : The Sociology of News, W. W. Norton & Company, New York/London

MEDIEBRUK OG PÅVIRKNING (443s):

Waldahl, Ragnar (1999) Mediepåvirkning. (2. utg.). Oslo: Ad notam Gyldendal.

Hagen, Ingunn (1998) Medias publikum : frå mottakar til brukar? Oslo: Ad notam Gyldendal.

MEDIEBRUK OG PUBLIKUM (367 s):

Livingstone, Sonia M. (2002) Young people and new media : childhood and the changing media environment. London: Sage.

Mühleisen, Wencke (2003) Kjønn og sex på TV : norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforl. Kap 1, 3, 5 og 8

van Zoonen, Liesbet (1994): Feminist Media Studies. London, Sage. Kap. 2 og 3. (i kompendium)

Dayan, Daniel og Elihu Katz (1992): Media events: the live broadcasting of history. Cambridge Mass., Harvard University Press. Kap. 1, 2 og 7

Publisert 24. okt. 2006 10:07 - Sist endret 3. jan. 2007 11:59