Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.01.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino  Introduksjon til emnet, praktisk informasjon, perspektiver på mediene, makt og demokrati  Bolk 1 - Medienes struktur.

Aktuelt pensum:

Syvertsen, Trine (2004), Mediemangfold, kap. 1

Eide, Martin (red.), Til dagsorden!, kap. 1

Skogerbø, Eli (1999), Normativ teori (i kompendium)

Curran, James (2002), Media and Power, kap. 4 og 8

Lysark fra forelesningen (4 slides per side)

Lysark fra forelesningen (1 slide per side) 

31.01.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino  Mediepolitikk  Bolk 1 - Medienes struktur

Aktuelt pensum:

Syvertsen, Trine (2004), Mediemangfold

(eventuelt: Curran, James (2002), Media and Power, kap. 7)

Lysark fra forelesningen (4 slides per side)

Lysark fra forelesningen (1 slide per side) 

07.02.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino  Medier og ny teknologi  Bolk 1 - Medienes struktur

Aktuelt pensum:

Williams, Raymond (1974/1999), The technology and the society (i kompendium)

Syvertsen, Trine (2004), Mediemangfold, kap. 2, 8, og 9

Doyle, Gillian (2002), Understanding media economics, kap. 8

Lysark fra forelesningen 

14.02.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino  Medieøkonomi  Bolk 1 - Medienes struktur

Aktuelt pensum.

Doyle, Gillian (2002), Understanding media economics

Lysark fra forelesningen 

28.02.2007Elisabeth Staksrud  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino  Barn, unge og medier  Bolk 3 - Mediebruk, påvirkning og publikum

Aktuelt pensum:

Livingstone, Sonia (2002), Young people and new media 

14.03.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino   Journalistikkens samfunnsrolle  Bolk 2 - Medienes journalistikk

Schudson, Michael (2003), The Sociology of News, særlig kap. 1, 2, 4, 5, 8 og 11

Eide, Raaum, Slaatta og Hovden, i Eide, Martin (red.) (2001), Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati

Lysark fra forelesningen 

21.03.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino   Framing og bias - presentasjon av nyheter  Bolk 2 - Medienes journalistikk

Schudson, Michael (2003), The Sociology of News, særlig kap. 3 og 10

Johansen, Ottosen og Helland i Eide, Martin (red.) (2001), Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati

Lysark fra forelesningen 

28.03.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino   Nyhetsverdier, kilder, spinn og pr  Bolk 2 - Medienes journalistikk

Schudson, Michael (2003), The Sociology of News, særlig kap. 6, 7 og 8

Allern og Helland i Eide, Martin (red.) (2001), Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati

Lysark for forelesningen 

18.04.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino     Merk at forelesningen går fra 08.30-12.00

Bolk 3 - Mediebruk, påvirkning og publikum

Aktuelt pensum:

Waldahl, Ragnar (1999) Mediepåvirkning

Hagen, Ingunn (1998) Medias publikum : frå mottakar til brukar?

Lysark fra forelesningen 

25.04.2007Karoline Ihlebæk  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino     Bolk 3 - Mediebruk, påvirkning og publikum

Aktuelt pensum:

Mühleisen, Wencke (2003) Kjønn og sex på TV, kap. 1, 3, 5 og 8

van Zoonen, Liesbet (1994): Feminist Media Studies, kap. 2 og 3. (i kompendium)

Lysark fra forelesningen 

02.05.2007Audun Beyer  Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino   Mediebegivenheter  Bolk 3 - Mediebruk, påvirkning og publikum

Aktuelt pensum:

Dayan, Daniel og Elihu Katz (1992): Media events: the live broadcasting of history, kap. 1, 2 og 7

Lysark fra forelesningen 

03.05.2007Audun Beyer  Auditorium 1, Georg Sverdrups hus (UB)  Oppsummering av emnet  Hele pensum er aktuelt.

Lysark fra forelesningen 

Publisert 16. jan. 2007 14:29 - Sist endret 3. mai 2007 13:22