Semesterside for MEVIT1700 - Høst 2015

Skoleeksamen er torsdag 12. november 09.00 - 13.00

Store fysiske lesesal, Fysikkbygningen

Kandidatnummer publiseres i studentweb mandag neste uke. Eksamensvakter vil også ha med en liste så det er ikke nødvendig å pugge kandidatnummeret ditt.

Lykke til!

26. okt. 2015 13:11

MEVIT1700 er i gang. 90 studenter er tatt opp. Lysark fra første forelesning 24. august ligger i Arkiv i emnets fellesrom på Fronter. http://fronter.com/uio Dere som ikke var på første forelesning må sjekke de praktiske opplysninger på de første lysarkene der.

Seminarene starter fredag 28. august. De er en integrert del av opplegget. De to første gangene inndeler vi i team på tre og tre som sammen skal løse kvalifiseringsoppgaven. Den må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon i rommet for din seminargruppe på Fronter.

Husk å videresende epost fra din UiO-mail hvis du ikke bruker denne til daglig. Ellers kan du gå glipp av viktige beskjeder. All intern e-kommunikasjon i emnet vil foregå i Fronter, i fellesrommet og i det digitale seminarrommet.

Hilsen Steffen og Knut, emneansvarlige

25. aug. 2015 09:10

Vi kan i høst ta i bruk den nyskrevne utgaven av Digitale medier. Forfatterne av boka kommer som gjesteforelesere i emnet. Vi bruker også de to bøkene om Digitized Lives og Understanding Digital Culture, samt et utvalg originale artikler. Forelesningene og seminarene er tilpasset hverandre. Det forutsettes aktiv deltakelse i seminar for å gå opp til eksamen (se emnebeskrivelsen). Undervisningen finner sted i Gaustadbekkdalen: Forelesningene er i Kristen Nygaards hus (det røde informatikkbygget). Seminarene er i IMKs studentlokaler i Forskningsparken. Vi to deler på undervisningen og har ansvar for alle tre seminarer annenhver uke. 

Merk at all intern digital kommunikasjon i emnet vil foregå i Fronter.

Vel møtt!  Steffen Krüger og Knut Lundby

26. mai 2015 13:39