Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et medieanalytisk prosjekt av humanistisk eller samfunnsvitenskapelig karakter. Det legges vekt på prosessuelle studier og forskningsmetodikk.

Hva lærer du?

Emnet skal oppøve studentenes evne til å gjennomføre et eget medievitenskapelig forskningsarbeid knyttet til ulike oppgitte tema.

Emnet skal bidra til å oppøve studentenes ferdigheter når det gjelder anvendelse av medievitenskapelig teori, metoder og analysemåter.

Emnet skal styrke studentenes samarbeidsevner å gi innsikt i gruppearbeidets muligheter og begrensninger som arbeidsform.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha grunnleggende kunnskap om kommunikasjonsteorier, mediehistorie, medieinstitusjoner samt humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter.

Overlappende emner

Emnet ekvivalerer med det tidligere emnet MEVITG801.

Undervisning

Gruppeprosjektet har en varighet på fem uker. Undervisningen blir gitt som veiledning knyttet til skriving av gruppeprosjektet. All undervisning og veiledning er obligatorisk. Dette innebærer at det kreves min. 75 prosent tilstedeværelse, med mindre det foreligger legeerklæring eller lignende.

Eksamen

Gruppeprosjektet er en utvidet semesteroppgave på ca 25 sider (ca. 12.000 ord). Bedømmes med bokstavkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2003. Emnet vil deretter ikke bli tilbudt regelmessig.

Eksamen

Høsten 2003. Eksamen gis når det tilbys undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk