Dette emnet er nedlagt

MEVIT2092 – Overgangsemne lavere grad

Kort om emnet

Studentene tar utgangspunkt i ett av emnene på 10 studiepoeng instituttet tilbyr i den aktuelle perioden og utvider metode-delen eller teoretiske tilnærmingsmåten. Dette gjøres i samråd med den aktuelle faglærer.

Hva lærer du?

Gi studenten en metodisk og teoretisk fordypning innen et gitt emneområde.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har påbegynt mellomfagsstudiet i medievitenskap senest våren 2003.

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere grunnfag i medievitenskap.

Undervisning

Primært selvstudium, men studentene kan få veiledning hvis behov.

Eksamen

3-timers skoleeksamen sent i semesteret. Bokstavskarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Tilbys i en overgangsperiode på 2 semester fra og med høsten 2003

Eksamen

Tilbys i en overgangsperiode på 2 semester fra og med høsten 2003

Undervisningsspråk

Norsk