Dette emnet er nedlagt

MEVIT2335 – Musikk og makt på internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp 1990-tallets endringer i musikkproduksjon, -distribusjon og -bruk som Internett og dets relaterte teknologier har medført, og analyserer utviklingen ut fra sosiologiske og kulturelle perspektiver. Det fokuseres særlig på skiftninger i maktforhold og på forholdet mellom legalitet og legitimitet (særlig balansen mellom opphavsrett og fri tilgang til kulturelle ytringer). Emnet vil også tematisere privat og offentlig kommunikasjon på nettet samt forskningsetikk og metodologiske utfordringer knyttet til det etnografiske studier av musikk på Internett.

Information in English (a separate document will be downloaded)

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg innsikt i forholdet melllom teknologi og samfunn og i sentrale problemstillinger som oppstår med den pågående digitaliseringen av åndsverk. Studenten skal også utvikle kunnskap om Internett og makt, og metodologisk kunnskap om studiet av Internett.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ingen forutsetninger

Undervisning

Forelesninger (inkl. en del gjesteforelesninger), organisert oppgaveløsning i grupper og individuell veiledning.

Eksamen

Emneoppgave, maksimum 10 normalsider.

Annet

Emnet inngår i en 80-gruppe i medievitenskap; inngår i kultur og kommunikasjon; i estetiske studier samt i 40MEDIEVIT1. I tillegg anbefales emnet som et valgfritt emne for studenter ved program i digitale medier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2004

Eksamen

Høst 2004

Undervisningsspråk

Norsk