Dette emnet er nedlagt

MEVIT2722 – Digitale mediers uttrykksformer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en en historisk og systematisk innføring i de digitale medienes uttrykksformer. Det behandler det digitale feltets ulike medieformer og genre, fra hypertekst og www til dataspill og digitale læremidler, og fokuserer særlig på dokumentstruktur og multimedialitet.

Hva lærer du?

Grunnleggende kunnskaper om digitale mediers dokumentstruktur, retorikk, fortellerteknikk og estetikk med sikte på både konstruktiv og kritisk anvendelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Emneoppgave. Bedømmes med bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Her vil det bli lagt ut informasjon senere, når emnet gis neste gang.

Eksamen

Her vil det bli lagt ut informasjon senere, når eksamen gis neste gang.

Undervisningsspråk

Norsk